551/1998

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998

Sisäasiainministeriön päätös eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun poliisimääräyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla päättänyt antaa seuraavan poliisimääräyksen:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu ilman asianomaisen yhtiön antamaa asianmukaista lupaa on kielletty seuraavilla alueilla:

1) Etelä-Suomen läänissä

Imatran Voima Oy:n Loviisan kaupungin Hästholmenin saarella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Imatran Voima Oy:n Loviisan voimalaitoksella osoitteessa Atomitie 700 Loviisa;

Enso Laminating Papers Oy:n tehdasalue Kotkan kaupungissa. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Laminating Papers Oy:n Kotkan kantasataman alueella olevassa yhtiön toimipisteessä;

Keräkuitu Oy:n Sunilan tuotantolaitoksen alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Keräyskuitu Oy:n Sunilan tuotantolaitoksella osoitteessa Kuitukatu 4, Sunila;

2) Länsi-Suomen läänissä

Teollisuuden Voima Oy Industrins Kraft Ab:n Eurajoen kunnan Olkiluodon kylässä sijaitsevalla ydinlaitoksen alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksella Olkiluodossa;

3) Itä-Suomen läänissä

Oy Woikoski Ab:n tuotantolaitoksen alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueella. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vuohijärvi, Voikoski;

4) Oulun läänissä

Kemira Chemicals Oy:n Oulun kaupungin tehdasalueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Kemira Chemicals Oy:n Oulun toimipaikan porttirakennuksessa osoitteessa Typpitie, Oulu;

5) Lapin läänissä

Kemin kaupungin Ajoksen satama-alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueella. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Ajoksen satamassa, Ajoksentie 748, Kemi; sekä

Wintertestcenter Oy:n Muonion rata- ja suoja-alueella. Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Wintertestcenter Oy:n toimipisteessä Hotelli Olostunturilla, Muonio.

Mitä edellä määrätään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua ottamalla kuitenkin huomioon ydinturva-asioista johtuvat rajoitukset.

2 §
Määräyksen kattavan alueen merkitseminen

Liikkumis- ja oleskelukiellon saajan on aidattava karttaliitteessä osoitettu rajoituksen alainen alue sekä merkittävä aita kieltoa ja sen rikkomisesta aiheutuvaa sakkorangaistusta osoittavin tauluin tai merkein.

3 §
Kiellon päättyminen

Muuttaessaan toimialaansa tai tuotantoaan siten, etteivät liikkumis- ja oleskelukiellot ole enää tarpeellisia, taikka lopettaessaan toimintansa, yhtiön tulee poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän poliisimääräyksen mukaisen liikkumis- ja oleskelukiellon rikkomisesta voidaan tuomita enintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon siten kuin poliisilain 52 §:ssä säädetään.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan 19. päivänä huhtikuuta 1996 annettu sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista (270/1996).

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Ylikomisario
Hannu Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.