544/1998

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Asetus Saksan liittotasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1997 Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä sosiaaliturvasta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä maaliskuuta 1998 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (543/1998) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 20 päivänä maaliskuuta 1998 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu Bonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1998, tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

3 §

Saksan liittotasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki (543/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 67/1998)

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.