541/1998

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 1998

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3 momentin 2 kohdan nojalla muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 31 päivänä joulukuuta 1996 antamansa päätöksen (74/97) 10 §:n 1 momentin, lisännyt 3 momenttiin uuden 7 kohdan ja kumonnut 6 momentin:

10 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta, työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ja työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain (1402/97) nojalla maksettavasta koulutuspäivärahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosenttia ei koroteta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla antama määräys pidätysprosentin suuruudesta.


5) valtioneuvoston päätöksen nojalla maksettavasta nuorten kesätyötuesta;

6) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/ 93) nojalla maksetusta työmarkkinatuesta ja

7) työttömyysturvalain nojalla maksettavan peruspäivärahan tai työmarkkinatuen suuruisesta koulutuspäivärahasta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 1998

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.