539/1998

Annettu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimike MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp rehun lisäaineista*) 125/1998 15.7.1998 22.7.1998
MMMp tuoreen rehukasvin säilöntäaineista 126/1998 15.7.1998 22.7.1998

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisankatu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

*) Neuvoston direktiivi 70/524/ETY; EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1, neuvoston direktiivi 73/103/ETY; EYVL N:o L 124, 10.5.1973, s. 17, neuvoston direktiivi 75/296/ETY; EYVL N:o L 124, 15.5.1975, s. 29, neuvoston direktiivi 84/587/ETY; EYVL N:o L 319, 8.12.1984, s. 13, neuvoston direktiivi 87/153/ETY; EYVL N:o L 64, 7.3.1987, s. 19, neuvoston direktiivi 93/113/EY; EYVL N:o L 334, 31.12.1993, s. 17, neuvoston direktiivi 96/51/EY;EYVL N:o L 235 17.9.1996, s. 39, neuvoston direktiivi 97/40/EY; EVYL N:o L 180, 9.7.1997, s. 21, komission direktiivi91/248/ETY; EVYL N:o L 124, 18.5.1991, s. 1, komission direktiivi91/249/ETY; EVYL N:o L 124, 18.5.1991, s. 43, komission direktiivi91/336/ETY; EVYL N:o L 185, 11.7.91, s. 31, komission direktiivi91/508/ETY; EVYL N:o L 271, 27.9.1991, s. 67,komission direktiivi91/620/ETY; EVYL N:o L 334, 5.12.1991, s. 62, komission direktiivi92/64/ETY; EVYL N:o L 221, 6.8.1992, s. 51, komission direktiivi92/99/ETY; EVYL N:o L 350, 1.12.1993, s. 83, komission direktiivi92/113/ETY; EVYL N:o L 16, 25.1.1993, s. 2, komission direktiivi93/27/ETY; EVYL N:o L 179, 22.7.1993, s. 5, komission direktiivi93/55/ETY; EVYL N:o L 206, 18.8.1993, s. 11, komission direktiivi93/107/EY; EVYL N:o L 299, 4.12.1993, s. 44,komission direktiivi94/17/EY; EVYL N:o L 105, 26.4.1994, s. 19, komission direktiivi94/40/EY; EVYL N:o L 208, 11.8.1994, s. 15,komission direktiivi94/41/EY; EVYL N:o L 209, 12.8.1994, s. 18, komission direktiivi94/50/EY; EVYL N:o L 297, 18.11.1994, s. 27, komission direktiivi94/77/EY; EVYL N:o L 297, 18.11.94, s. 27, komission direktiivi94/77/EY; EVYL N:o L 350, 31.12.1994, s. 113, komission direktiivi95/11/EY; EVYL N:o L 350, 31.12.1994, s. 113, komission direktiivi95/11/EY; EVYL N:o L 106, 11.5.1995, s. 23, komission direktiivi95/37/EY; EVYL N:o L 172, 22.7.1995, s. 21, komission direktiivi95/55/EY; EVYL N:o L 263, 4.11.1995, s. 18, komission direktiivi96/7/EY; EVYL N:o L 51, 1.3.1996, s. 45, komission direktiivi96/66/EY; EVYL N:o L 272, 25.10.1996, s. 32, komission direktiivi97/6/EY; EVYL N:o L 35, 5.2.1997, s. 11, komission direktiivi97/72/EY; EVYL N:o L 351, 23.12.1997, s. 55, komission direktiivi98/19/EY; EVYL N:o L 351, 23.12.1997, s. 55, komission direktiivi98/19/EY; EVYL N:o L 96, 28.3.1998, s39

Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.