489/1998

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/1964) 19 §:n 2 momentti seuraavasti:

19 §

Jäsenyhteisö voi 1 momentin estämättä harkintansa mukaan ottaa viranhaltijalleen tai työntekijälleen tämän lain mukaisen elä-keturvan lisäksi vapaamuotoisen eläkevakuu- tuksen tai myöntää hänelle yksittäistapauksessa ylimääräisen eläkkeen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

HE 77/1998
HaVM 8/1998
EV 73/1998

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.