482/1998

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus kansalaisuusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 9 päivänä elokuuta 1985 annetun kansalaisuusasetuksen (699/1985) 6 ja 12 §, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 223/1995, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti 5 §:n 1 momentti sekä 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti asetuksessa 1373/1996 sekä 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 10 § mainitussa asetuksessa 223/1995, seuraavasti:

1 §
Kansalaisuushakemus

Ulkomaalaisvirastolle osoitettu kansalaisuuslain 4 §:ssä tarkoitettu kansalaisuushakemus on laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle. Hakemus on annettava asuinpaikkakunnan poliisille.


3 §
Kansalaisuusilmoitus

Kansalaisuuslaissa tarkoitettu ilmoitus kansalaisuuden saamiseksi on laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle. Ilmoitus annetaan asuinpaikkakunnan poliisille, joka toimittaa sen lausuntoineen ulkomaalaisvirastolle.


4 §
Kansalaisuudesta vapauttaminen

Suomen kansalaisuudesta vapauttamista koskeva hakemus on laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle ja annettava ulkomaalaisvirastolle.


5 §
Hakemus kansalaisuuden säilyttämisestä

Ulkomaalaisvirastolle osoitettu kansalaisuuslain 8 b §:ssä tarkoitettu hakemus kansalaisuuden säilyttämisestä on laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle ja annettava ulkomaalaisvirastolle.


10 §
Todistus ehdon täyttymisestä

Ulkomaalaisviraston on annettava todistus kansalaisuuslain 4 §:n 3 momentissa tai 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun ehdon täyttymisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1998.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.