479/1998

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (799/1992) 12 § ja 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1368/1994), seuraavasti:

12 §

Pääjohtajalta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto, hyvää talouselämän ja hallinnonalan tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

Yritys- ja yhteisölinjan sekä tavaramerkkija mallilinjan linjanjohtajalta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto, kokemusta hallinnollisissa tehtävissä ja perehtyneisyyttä viraston toimialaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa. Patentti- ja innovaatiolinjan linjanjohtajalta vaaditaan diplomi-insinöörin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta hallinnollisissa tehtävissä ja perehtyneisyyttä teollisoikeuksiin sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

13 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä sellaisina, kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuksen voimaantullessa.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.