469/1998

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Vuoden 1999 veroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero ja varallisuusverolain (1537/1992) perusteella valtiolle suoritettava varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava ansiotulo Vero alarajan Vero alarajan
kohdalla ylittävästä
tulon osasta,
mk mk %
47 000― 63 000 50 5,5
63 000― 80 000 930 15,5
80 000―112 000 3 565 19,5
112 000―176 000 9 805 25,5
176 000―312 000 26 125 31,5
312 000― 68 965 38,0
3 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava varallisuus Vero alarajan Vero alarajan
kohdalla ylittävästä
varallisuuden
mk mk osasta, %
1 100 000― 500 0,9
4 §

Yhteisön varallisuusveroprosentti on 1.

5 §

Poiketen siitä, mitä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:ssä säädetään, kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle vuoden 1999 tuloveroprosentin suuruus ja kirkollisveroäyrin hinta viimeistään lokakuun 19 päivänä 1998.

Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana, vuodelta 1999 toimitettavassa ennakkoperinnässä voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia tai kirkollisveroäyrin hintaa.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Ennakkoperintä toimitetaan 1 päivästä tammikuuta 1999 verovuodesta 1999 veroperusteiden mukaisesti, kuitenkin siten kuin 5 §:ssä säädetään.

HE 25/1998
VaVM 12/1998
EV 65/1998

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.