455/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Laki 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 6 a ja 6 b §:ssä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 7 ja 7 a §:ssä, merimieseläkelain (72/1956) 12 a ja 12 b §:ssä ja valtion eläkelain (280/1966) 5 a ja 5 b §:ssä säädetään sekä kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön 4 §:n 4―8 momentissa ja 4 a §:ssä määrätään, tulevaa aikaa ei lueta eläkkeeseen oikeuttavaksi enintään kymmenen kuukautta jatkuneen työ- tai virkasuhteen perusteella, jos

1) tulevan ajan oikeus mainittujen lakien tai eläkesäännön kohtien mukaan on voimassa muusta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta sanotun enintään kymmenen kuukautta jatkuneen työ- tai virkasuhteen alkaessa,

2) työntekijä tai viranhaltija on vähintään 55-vuotias sanotun enintään kymmenen kuukautta jatkuneen työ- tai virkasuhteen alkaessa,

3) työntekijä tai viranhaltija on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa vähintään 30 päivää sekä 1 kohdassa tarkoitetun tulevaan aikaan oikeuttavan työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan päättymisen että 1 päivän tammikuuta 1998 jälkeen ja

4) edellä 1 kohdassa tarkoitettu enintään kymmenen kuukautta jatkunut työ- tai virkasuhde on alkanut 3 kohdassa tarkoitetun työttömyysajan jälkeen; lisäksi edellytetään, että työsuhde päättyy aikaisintaan 30 päivän kesäkuuta 1998 jälkeen tai alkaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000.

Työntekijän tai viranhaltijan on esitettävä selvitys 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta työttömyysajasta eläkehakemuksen yhteydessä.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua enintään kymmenen kuukautta jatkunutta työ- tai virkasuhdetta ei oteta huomioon laskettaessa 1 §:ssä mainituissa lakien tai eläkesäännön kohdissa tarkoitettua 360 tai 540 päivää.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000.

Tätä lakia sovelletaan eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua voimaan.

Tämän lain voimassaolon jälkeen tätä lakia sovelletaan kuitenkin edelleen 1 §:ssä tarkoitettuihin enintään kymmenen kuukautta jatkuneisiin työ- tai virkasuhteisiin, jotka ovat alkaneet tämän lain ollessa voimassa.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta, jos työntekijällä tai viranhaltijalla ei ole tämän lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tulevan ajan oikeutta muusta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta eläketapahtumahetkellä.

HE 73/1998
StVM 9/1998
EV 59/1998

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.