454/1998

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1998

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien välillä sekä Savitaipaleen ja Lemin kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1 §:n 3 momentin ja 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien välinen raja Saimaan Haukivedellä määrätään noudattamaan 4 päivänä elokuuta 1994 rekisteröidyssä jaon täydentämistoimituksessa n:o 209254 ja 9 päivänä lokakuuta 1995 rekisteröidyssä vesitilusjärjestelytoimituksessa n:o 207075 käytyjä toiselta puolen Savitaipaleen kunnan Koskeinkylän yhteisen maa-alueen 878:2, Koskeinkylän yhteisten vesialueiden 876:5 ja 876:6, Savitaipaleen kunnan Kuivaisen jakokunnan yhteisen vesialueen 876:8:0 ja Kuivaisen jakokunnan yhteisen maa-alueen 878:1:0 sekä toiselta puolen Taipalsaaren kunnan Solkein kylän yhteisen maa-alueen 878:1 Savitaipaleen kunnan Kuivaisen jakokunnan yhteisen maa-alueen 878:1:0, Taipalsaaren kunnan Solkein kylän yhteisen vesialueen 876:1 ja Solkein kylän yhteisen maa-alueen 878:2 välisiä piirirajoja seuraavasti:

Raja alkaa Nykäsaaressa kuntien välisellä vanhalla rajalla olevasta pyykistä 47 ja johtaa pyykkien 6 ja 60 kautta Selkäsaaressa olevaan pyykkiin 9, jossa se yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan. Raja jatkuu Selkäsaaressa vanhalla rajalla olevasta pyykistä 11 rajapisteiden 200, 201, 202 ja 203 kautta Kirsluodossa olevaan pyykkiin 49, josta edelleen pyykin 21 kautta rajapisteeseen 204. Tässä uusi raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

2 §

Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien välinen raja Saimaan Honkaisenselällä määrätään noudattamaan 9 päivänä lokakuuta 1995 rekisteröidyssä vesitilusjärjestelytoimituksessa n:o 207075 käytyjä toiselta puolen Savitaipaleen kunnan Kuivaisen jakokunnan yhteisen vesialueen 876:8:0 ja toiselta puolen Taipalsaaren kunnan Solkein kylän yhteisen vesialueen 876:1 välisiä piirirajoja seuraavasti:

Raja alkaa Vitsasluodolla kuntien välisellä vanhalla rajalla olevasta pyykistä 30 ja johtaa rajapisteiden 103, 102, 101 ja 100 kautta Venäjänsaaren Lainiemessä olevaan pyykkiin 38, jossa se yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

3 §

Savitaipaleen kunnasta siirretään Taipalsaaren kuntaan seuraavat alueet:

1) Kuivaisen jakokunnan yhteisestä maa-alueesta 878:1:0 Nykäsaaren palsta;

2) Kuivaisen jakokunnan yhteisestä vesialueesta 876:8:0 Haukiveden ja Honkaisenselän palstat, jotka edellä mainitussa vesitilusjärjestelytoimituksessa n:o 207075 lunastettiin ja liitettiin kameraalisesti Taipalsaaren kunnan Solkein kylän yhteiseen vesialueeseen 876:1.

4 §

Savitaipaleen ja Lemin kuntien välinen raja Kivijärven Ruokosuonlahdella määrätään noudattamaan 25 päivänä syyskuuta 1995 rekisteröidyssä vesitilusjärjestelytoimituksessa n:o 207085 käytyjä toiselta puolen Savitaipaleen kunnan Jokeinmaan jakokunnan yhteisen vesialueen 876:7:0 sekä toiselta puolen Lemin kunnan Suontakaisen jakokunnan yhteisen vesialueen 876:6:0 ja Lemin kunnan Ahtialan kylän tilan Niemelä 3:31 piirirajoja seuraavasti:

Raja alkaa kuntien välisellä vanhalla rajalla olevasta rajapisteestä 200 ja johtaa pyykin 72 kautta pyykkiin 55, jossa se yhtyy vanhaan kuntarajaan.

5 §

Savitaipaleen ja Lemin kuntien välinen raja Avaranjoen vesialueella määrätään noudattamaan 25 päivänä maaliskuuta 1988 rekisteröidyn halkomistoimituksen n:o 207282 yhteydessä käytyä Savitaipaleen kunnan Jokeinmaan kylän ja Lemin kunnan Ahtialan kylän välistä piirirajaa pyykkien 29 ja 30 välisellä suoralla linjalla.

6 §

Savitaipaleen kunnasta Jokeinmaan jakokunnan yhteisestä vesialueesta 876:7:0 siirretään Lemin kuntaan seuraavat alueet:

1) toimituksessa n:o 207085 Ahtialan kylän tiloihin Louhi 3:15, Rintainsalmi 3:26 ja Niemelä 3:27 (nyk. 3:31) kameraalisesti siirretyt vesijättötilukset;

2) toimituksessa n:o 207085 Sairalan kylän tiloihin Lahtela 3:13, Koivusenlahti 3:26, Karhunpesä 3:118 ja Rauhala 3:119 kame-raalisesti siirretyt vesijättötilukset;

3) toimituksessa n:o 207085 Suontakaisen jakokunnan yhteiseen vesialueeseen 876:6:0 kameraalisesti liitetyt vesijättö- ja vesitilukset.

7 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

9 §

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta sen mukaan kuin kuntajakolain 35 §:ssä on säädetty.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1998

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.