439/1998

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1998

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Ruukin ja Siikajoen kuntien sekä Kalajoen ja Pyhäjoen kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1 §:n 3 momentin ja 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Ruukin kunnasta siirretään Siikajoen kuntaan ne alueet, jotka on kameraalisesti siirretty Ruukin kunnan Revonlahden kylän tilasta Moisanmetsä 23:29 Siikajoen kunnan Ylipään kylän tilaan Karhunselkä 22:5 kiinteistörekisteriin 12 päivänä joulukuuta 1995 merkityssä tilusvaihtotoimituksesa 123 748-7 ja alue, joka kyseisen toimituksen johdosta on siirretty kameraalisesti Ruukin kunnan rekisteriyksiköstä Kokkola-Oulu maantie 895:0:8 Siikajoen kunnan rekisteriyksikköön Kokkola-Oulu maantie 895:0:8, mikä aluesiirto on rekisteröity 12 päivänä joulukuuta 1995.

2 §

Siikajoen kunnasta siirretään Ruukin kuntaan ne alueet, jotka on kameraalisesti siirretty Siikajoen kunnan Ylipään kylän tilasta Karhunselkä 22.5 Ruukin kunnan Revonlahden kylän tilaa Moisanmetsä 23.29 kiinteistörekisteriin 12 päivänä joulukuuta 1995 merkityssä tilusvaihtotoimituksessa nro 123 748-7.

3 §

Kalajoen kunnasta siirretään Pyhäjoen kuntaan ne alueet, jotka on kameraalisesti siirretty Kalajoen kunnan Vasankarin kylän tilasta Pahahaka 2:136 Pyhäjoen kunnan Yppärin kylän tilaan Bäckman 20:7 uusjakotoimituksen nro 206 757-5 yhteydessä suoritetussa tilusvaihdossa, joka tilusvaihto on merkitty kiinteistörekisteriin 17 päivänä tammikuuta 1996.

4 §

Pyhäjoen kunnasta siirretään Kalajoen kuntaan ne alueet, jotka on kameraalisesti siirretty Pyhäjoen kunnan Yppärin kylän tilasta Bäckman 20:7 Kalajoen kunnan Vasankarin kylän tilaan Pahahaka 2:136 uusjakotoimituksen nro 206 757-5 yhteydessä suoritetussa tilusvaihdossa, joka tilusvaihto on merkitty kiinteistörekisteriin 17 päivänä tammikuuta 1996.

5 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

7 §

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta sen mukaan kuin kuntajakolain 35 §:ssä on säädetty.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1998

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.