437/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (256/1995) 26 §:n 3 momentti,

muutetaan 15 §:n 1 momentin 7 kohta ja 29 §:n 3 momentti, sekä

lisätään 28 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

15 §
Koulutustehtävä

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään käyttämällä seuraavia koulutusaloja:


7) humanistinen ja opetusala.


28 §
Opettajien tehtävät

Yliopettajan ja lehtorin tulee lisäksi kolmen vuoden kuluessa virkaan tai toimeen nimittämisestä suorittaa vähintään 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus, jollei hänellä sellaista ole virkaan tai toimeen nimitettäessä.

29 §
Toimiluvan hakeminen

Hakemus on toimitettava opetusministeriölle vähintään 20 kuukautta ennen ammattikorkeakoulun suunniteltua aloittamisajankohtaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998. Asetuksen 26 §:n 3 momentti kumotaan ja 28 §:n 2 momentti tulee voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.