434/1998

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus sokeuttavista laseraseista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen (SopS 64/1983) Genevessä 13 päivänä lokakuuta 1995 tehty pöytäkirja sokeuttavista laseraseista, jonka määräykset tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä joulukuuta 1995 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu 11 päivänä tammikuuta 1996 Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 52/1998)

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.