432/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisesta opettajankoulutuksesta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain (452/1996) 18 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 18 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

18 §
Henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös

Sellaisen ammatillisen opettajakorkeakoulun palveluksesta kunnallisen ammattikorkeakoulun palvelukseen 17 §:n 1 momentin mukaisesti siirtyvän henkilön eläketurvaan, joka on syntynyt 31 päivän joulukuuta 1939 jälkeen, noudatetaan, mitä eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia annetussa laissa (1422/1994) säädetään.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun palve-luksesta yksityisen ammattikorkeakoulun palvelukseen 17 §:n 2 momentin mukaisesti siirtyneen henkilön eläketurvaan noudatetaan, mitä eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusmi- nisteriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja annetussa laissa (451/1996) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Lain 18 §:n 2 momenttia sovelletaan tapauksiin, joissa ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu siirtyminen kunnallisen ammattikorkeakoulun palvelukseen on tapahtunut sen muodostamisen yhteydessä 1 päivänä elokuuta 1996.

Lain 18 §:n 3 momenttia sovelletaan tapauksiin, joissa ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu siirtyminen yksityisen ammattikorkeakoulun palvelukseen on tapahtunut sen muodostamisen yhteydessä 1 päivänä elokuuta 1997.

HE 58/1998
VaVM 10/1998
EV 58/1998

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.