431/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain (451/1996) 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään yksityisen ammatillisen oppilaitoksen palveluksesta yksityisen ammattikorkeakoulun palvelukseen sen muodostamisen yhteydessä siirtyneen henkilön eläketurvasta, noudatetaan myös opistoasteen ammatillista koulutusta järjestävän valtionosuutta saavista kansanopistoista annetussa laissa (1218/1993) tarkoitetun yksityisen kansanopiston, valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetussa laissa (801/1992) tarkoitetun yksityisen liikunnan koulutuskeskuksen ja musiikkioppilaitoksista annetussa laissa (516/1995) tarkoitetun yksityisen musiikkioppilaitoksen palveluksesta yksityisen ammattikorkeakoulun palvelukseen sen muodostamisen yhteydessä siirtyneen henkilön eläketurvaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Lakia sovelletaan tapauksiin, joissa muodostetaan yksityisiä ammattikorkeakouluja tai niitä laajennetaan.

HE 58/1998
VaVM 10/1998
EV 58/1998

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.