429/1998

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista

Maa- ja metsätalousministeriö on perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (531/1997) 2 §:n nojalla, neuvoteltuaan asiasta maatalouden tuottajajärjestön kanssa päättänyt:

1 §
Tuotannossa käytettävää siemenperunaa koskeva ehto

Tuen saamisen ehtona on, että perunan istutukseen käytetään siemenperunan markkinoinnista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (24/1994) tarkoitettua sertifioitua siemenperunaa taikka siitä enintään yhden kerran omalla tilalla lisättyä siemenperunaa.

2 §
Kirjalliseen sopimukseen perustuva korkeampi tuki

Kirjallisella viljelysopimuksella tuotetun perunan markkinoimisestä maksetaan 700 markkaa korkeampi tuki kuin ilman sopimusta viljellystä ja markkinoidusta perunasta.

Korkeampaan tukeen oikeuttaa sopimus, joka on tehty ehdolla, että

― koko viljelyalalta saatava sato toimitetaan sopimuskumppanille, tai

― vähintään 20 000 kilon hehtaarisadon mukaan laskettava määrä toimitetaan sopimuskumppanille. Jälkimmäisessä tapauksessa korotettu tuki maksetaan kuitenkin vain pinta-alalta, joka sanotun satotason mukaan laskien tarvitaan sovitun määrän tuottamiseen.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 1998.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousylitarkastaja
Pertti Kokkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.