428/1998

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1998

Valtioneuvoston päätös eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

lisännyt eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen (489/1992) liitteeseen uuden 6 a kohdan seuraavasti:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998. Tämän päätöksen liitteen 6 a vaatimusten vastaisia kemikaaleja ei saa luovuttaa markkinoille 1 päivänä tammikuuta 1999 jälkeen.

Komission direktiivi97/64/EY; EYVL N:o L 315, 19.11.1997, s. 13

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Raimo Salonen

LIITE

Aine tai aineryhmä

6 a. Poikkeuksena edellisestä 6. kohdasta, aine tai valmiste, joka aiheuttaa nieltynä keuhkoihin vedettynä (aspiraatio) keuhkovaurion vaaraa ja merkitään lausekkeella R 65, siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä on määrätty.

Kielto tai rajoitus

Ei saa sisältää väriainetta, ellei tätä vaadita verotussyistä, eikä hajusteita, kun ainetta tai valmistetta on tarkoitus käyttää öljy- tai koristelampussa polttoaineena, ja sitä myydään 15 litran tai sitä pienemmässä päällyksessä. Tällaisen aineen tai valmisteen päällykseen on lisättävä muiden merkintöjen lisäksi helposti luettavissa oleva ja pysyvästi kiinnitetty merkintä: "Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput lasten ulottumattomissa. ― Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.