426/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus työllisyysperusteisista kunnallisista peruskorjausavustuksista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työllisyysperusteisista kunnallisista peruskorjausavustuksista 7 päivänä helmikuuta 1997 annetun asetuksen (111/1997) 4 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

4 §
Avustuksen myöntämisen erityiset edellytykset

Niissä tapauksissa, joissa peruskorjaustyö toteutetaan kokonaan tai osittain urakkana, työllisyysperusteisen kunnallisen peruskorjausavustuksen saajan on ennen urakkasopimuksen tekemistä varmistettava, että asianomainen urakoitsija ja mahdolliset aliurakoitsijat ovat suorittaneet veronsa ja lakisääteiset työnantajamaksunsa (työnantajakustannukset). Tällöin suoritetuksi katsotaan myös sellainen erääntynyt maksu, jonka saajan kanssa urakoitsija on molempia osapuolia sitovasti sopinut maksujärjestelyistä, niin kauan kuin osapuolet noudattavat maksusopimusta. Avustuksen saajan on valvottava urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden työnantajamaksujen suorittamista myös peruskorjaustyön aikana.

Peruskorjaustyön aloittamisen vaikutuksesta työllisyysperusteisen kunnallisen peruskorjausavustuksen myöntämiseen on voimassa, mitä investointiavustuksen osalta säädetään työllisyysasetuksen (1363/1997) 13 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.