419/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/1964) 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1324/1994, uusi 6 momentti, seuraavasti:

6 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin menoihin kuuluviksi luetaan myös sisäasiainministeriön eläkelaitosta kuultuaan määräämä valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattami- seksi suoritettava valvontamaksu, joka suori-tetaan eläkelaitoksen varoista ministeriön määräämällä tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

HE 38/1998
HaVM 7/1998
EV 54/1998

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.