417/1998

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1998

Liikenneministeriön päätös Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetusta teleyritysten palvelutasosta

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 8 §:n 4 momentin 2 kohdan nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Päätöksellä saatetaan voimaan eräät avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta puhelintoimintaan ja teleyleispalvelusta yleispalveluympäristössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (98/10/EY) säännökset teleyritysten palvelutasosta.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan kiinteän yleisen puhelinverkon palveluita tarjoaviin markkinavoimaltaan huomattaviin teleyrityksiin.

3 §
Palvelutason määrittäminen

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen on

1) asetettava itselleen tavoitteet ja

2) ylläpidettävä ajantasaista luetteloa

tämän päätöksen liitteessä mainittujen toimitusajan ja palvelun laadun mittarien suoritustason osalta soveltaen liitteessä mainittuja määritelmiä ja mittausmenetelmiä.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan palvelutasovaatimuksista 12 päivänä joulukuuta 1996 annettu liikenneministeriön päätös (3145/01/96).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/10/EY; EYVL N:o L 101, 1.4.1998, s. 24

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1998

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Hallitussihteeri
Jari Perko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.