416/1998

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1998

Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista 17 päivänä joulukuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (1300/1997) 2 §:n 1 momentin ja 4 §:n 3 momentin seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan kiinteän yleisen puhelinverkon palveluista ja kiinteistä yhteyksistä perittäviin maksuihin. Päätöksen 4 §:n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin myös yleisen matkaviestinverkon palveluihin.


4 §
Maksujen määräämisen periaatteet

Yleiseen hätänumeroon 112 ja poliisin hätänumeroon 10022 soitettavien puheluiden on oltava maksuttomia.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Ennen tämän päätöksen täytäntöönpanoa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/10/EY; EYVL N:o L 101, 1.4.1998, s. 24

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1998

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Hallitussihteeri
Jari Perko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.