391/1998

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 6 §,

sellaisena kuin se on asetuksissa 573/1994, 133/1995 ja 144/1996, seuraavasti:

6 §
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta

1. Tieliikennelaissa (267/81) säädetty turvavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:

a) poliisimiestä eikä vankeinhoitolaitoksen toimenhaltijaa heidän ollessaan sellaisessa virkatehtävässä, että turvavyön käyttämisestä voi olla vaaraa tai huomattavaa haittaa;

b) auton tarkastusta suorittavaa katsastusmiestä;

c) postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, kun yhtäjaksoinen ajomatka on enintään sata metriä ja turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa; eikä

d) ammattimaiseen henkilöliikenteeseen käytettävän henkilöauton tai linja-auton kuljettajaa.

2. Tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:

a) umpinaisella ohjaamolla varustetun kolmipyöräisen mopon, kevyen nelipyörän tai L5-luokan ajoneuvon kuljettajaa ja matkustajaa;

b) invalidimoottoripyörän tai invalidimopon kuljettajaa;

c) liikenteen valvonnassa tai muussa virkatehtävässä olevaa, jos kypärä haittaa tehtävän suorittamista;

d) poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, voimansiirto- ja sähkönjakelu- tai televerkostotöissä taikka verkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan kuljettajaa ja matkustajaa;

e) umpinaisessa perävaunussa olevaa moottorikelkan matkustajaa; eikä

f) museomoottoripyörän ja -mopon käyttäjää erityisesti järjestetyn ajotapahtuman aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.