369/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Asetus kemikaaliasetuksen 19 ja 21 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/1993) 19 §:n 1 ja 2 momentti ja 21 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 19 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 256/1997 sekä 21 §:n 1 momentti osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 1153/1994, seuraavasti:

19 §
Tietojen toimittaminen kemikaalista

Kemikaalilain 48 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot toimitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle rekisteröitäviksi, kun kemikaali luovutetaan markkinoille tai käyttöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus saa välittää saamansa salassa pidettävät tiedot valmisteen koostumuksesta myrkytystietokeskukselle myrkytysten hoito-ohjeiden antamista varten.


21 §
Rekisterin pitäminen

Viranomaiset vastaavat kemikaalirekisterin osarekisterien ylläpidosta seuraavasti:

1) tuoterekisteristä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus;

2) suojauskemikaalirekisteristä Suomen ympäristökeskus; sekä

3) luparekisteristä turvatekniikan keskus.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.