350/1998

Annettu Turussa 7 päivänä marraskuuta 1997

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun 56 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä marraskuuta 1995 annetulla kirkolliskokouksen päätöksellä (1248/1996) seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

C. Erityisvirat
56 §

Kirkkolain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettujen kirkon erityistehtäviä varten perustettujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja viranhaltijoiden tehtävistä määrätään kirkkohallituksen antamissa johtosäännöissä. Tuomiokapitulin virkojen johtosäännöt antaa kuitenkin tuomiokapituli.Tämä kirkkojärjestyksen muutos on tullut voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Turussa 7 päivänä marraskuuta 1997

Kirkolliskokouksen puolesta


John Vikström arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.