345/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 15 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä 27 marraskuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (918/1996) 15 §:n 2 momentin sekä

lisännyt 15 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

15 §

Tällä päätöksellä kumotaan räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1698/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottua päätöstä voidaan kuitenkin edelleen soveltaa tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvaan sähkölaitteeseen 30 päivään kesäkuuta 2003. Tällöin on kuitenkin sovellettava liitteenä 1 tämän päätöksen liitettä 1.

Riippumatta siitä, mitä edellä säädetään, kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 1698/1993 muutoksen 891/1995 liitteen 1 nojalla annetut vaatimuksenmukaisuustodistukset hyväksytään, mikäli ne on annettu ennen 30 päivää syyskuuta 1998.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 1998.

Komission direktiivi97/53/EY; EYVL N:o L 257, 20.9.1997, s. 27

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Pertti Lindberg

Liite 1

Yhdenmukaistettuja standardeja, joihin viitataan päätöksen 1698/1993 3 §:n 1 momentin a kohdassa
Numero Nimi Painos Päiväys
EN 50 014 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: yleiset vaatimukset 2 joulukuu 1992
EN 50 015 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: öljytäytteinen rakenne "o" 2 huhtikuu 1994
EN 50 016 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: suojatuuletteinen rakenne "p" 2 lokakuu 1995
EN 50 017 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: hiekkatäytteinen rakenne "q" 2 huhtikuu 1994
EN 50 018 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: räjähdyspaineen kestävä rakenne "d" 2 elokuu 1994
EN 50 019 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: varmennettu rakenne "e" 2 maaliskuu 1994
EN 50 020 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: luonnostaan vaaraton rakenne "i" 2 elokuu 1994
EN 50 028 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: massaan valettu rakenne "m" 1 helmikuu 1987
EN 50 039 ― Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet: luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmät "i" 1 maaliskuu 1980
EN 50 050 ― Käsikäyttöiset sähköstaattiset maalauslaitteet 1 tammikuu 1986
EN 50 053 OSA 1 ― Käsikäyttöiset sähköstaattiset ruiskumaalauslaitteet, joiden energia on enintään 0,24 mJ, ja niiden lisälaitteet 1 helmikuu 1987*
EN 50 053 OSA 2 ― Käsikäyttöiset jauhemaalauslaitteet, joiden energia on enintään 5 mJ, ja niiden lisälaitteet 1 kesäkuu 1989*
EN 50 053 OSA 3 ― Käsikäyttöiset hiutalemaalauslaitteet, joiden energia on 0,24 mJ tai 5 mJ, ja niiden lisälaitteet 1 kesäkuu 1989*

* Sovelletaan ainoastaan niitä kohtia, joissa käsitellään standardissa EN 50 053 olevassa 1―3 osassa säädetyn laitteen valmistamista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.