344/1998

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rantsilan ja Lumijoen kuntien välillä sekä Muhoksen ja Tyrnävän kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1 §:n 3 momentin ja 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Rantsilan kunnasta siirretään Lumijoen kuntaan ne alueet, jotka on kameraalisesti siirretty Rantsilan kunnan Rantsilan kylän tilasta Järvitalo 30:25 Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tiloihin Saunakaarto 10:34, Alakaakinen 10:72 ja Valtio―Lumijoki 159, Rantsilan kunnan Sipolan kylän tilasta Haaraojanrinne 5:14 Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tiloihin Poutala 52:31 ja Ronttola 53:17, Rantsilan kunnan Sipolan kylän tilasta Martti 9:137 Lumijoen kunnan Lapinniemen kylän tilaan Viirilä 30:15 sekä Lumijoen kylän tilaan Ulkometsä 45:10, Rantsilan kunnan Sipolan kylän tilasta Yrttitarha 21:26 Lumijoen kunnan Lapinniemen kylän tilaan Viirilä 30:15 sekä Lumijoen kylän tiloihin Ulkometsä 7:17, Metsäraappana 35:51 ja Valtio―Lumijoki 159, Rantsilan kunnan Sipolan kylän tilasta Haarala 48:6 Lumijoen kunnan Lapinniemen kylän tilaan Viirilä 30:15 sekä Lumijoen kylän tiloihin Viirikangas 9:10, Poutala 52:31 ja Ronttola 53:17, Rantsilan kunnan Valtion metsämaiden rekisteriyksiköstä Rantsilan valtionmaa 893:10:1 Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tilaan Valtio―Lumijoki 159 kiinteistörekisteriin 7 päivänä helmikuuta 1995 merkityssä tilusvaihtotoimituksessa 107 230-9 ja siihen tehdyssä korjauspäätöksessä nro 1/404/96, joka on rekisteröity 10 päivänä huhtikuuta 1996.

2 §

Lumijoen kunnasta siirretään Rantsilan kuntaan ne alueet, jotka on kameraalisesti siirretty Lumijoen kunnan Lapinniemen kylän tilasta Viirilä 30:15 Rantsilan kunnan Sipolan kylän tiloihin Martti 9:137, Yrttitarha 21:26 ja Haarala 48:6, Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tilasta Ulkometsä 7:17 Rantsilan kunnan Sipolan kylän tilaan Yrttitarha 21:26, Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tilasta Viirikangas 9:10 Rantsilan kunnan Sippolan kylän tilaan Haarala 48:6, Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tilasta Saunakaarto 10:34 Rantsilan kunnan Rantsilan kylän tilaan Järvitalo 30:25, Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tilasta Alakaakinen 10:72 Rantsilan kunnan Rantsilan kylän tilaan Järvitalo 30:25, Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tilasta Ulkometsä 45:10 Rantsilan kunnan Sipolan kylän tiloihin Martti 9:137 ja Yrttitarha 21:26, Luomijoen kunnan Lumijoen kylän tilasta Poutala 52:31 Rantsilan kunnan Sipolan kylän tiloihin Haaraojanrinne 5:14 ja Haarala 48:6, Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tilasta Ronttola 53:17 Rantsilan kunnan Sipolan kylän tiloihin Haaraojanrinne 5:14 ja Haarala 48:6, Lumijoen kunnan Lumijoen kylän tilasta Valtio―Lumijoki 159 Rantsilan kunnan Rantsilan kylän tilaan Järvitalo 30:25 ja Sipolan kylän tilaan Yrttitarha 21:26 sekä Valtion metsämaiden rekisteriyksikköön Rantsilan valtionmaa 893:10:1 kiinteistörekisteriin 7 päivänä helmikuuta 1995 merkityssä tilusvaihtotoimituksessa nro 107 230-9 ja siihen tehdyssä korjauspäätöksessä nro 1/404/96, joka on merkitty kiinteistörekisteriin 10 päivänä huhtikuuta 1996.

3 §

Muhoksen kunnasta siirretään Tyrnävän kuntaan se alue, joka on kameraalisesti siirretty Muhoksen kunnan Laitasaaren kylän tilasta Rauhio-oja 23:37 Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän tilaan Niittylä 24:7 kiinteistörekisteriin 2 päivänä maaliskuuta 1995 merkityssä tilusvaihtotoimituksessa nro 123 523-0.

4 §

Tyrnävän kunnasta siirretään Muhoksen kuntaan se alue, joka on kameraalisesti siirretty Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän tilasta Niittylä 24:7 Muhoksen kunnan Laitasaaren kylän tilaan Rauhio-oja 23:37 kiinteistörekisteriin 2 päivänä maaliskuuta 1995 merkityssä tilusvaihtotoimituksessa nro 123 523-0.

5 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

7 §

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta sen mukaan kuin kuntajakolain 35 §:ssä on säädetty.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.