337/1998

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 32 b §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 32 b §,

sellaisena kuin se on asetuksessa 258/1998, seuraavasti:

32 b §
Auton ja perävaunun valmistajan kilpeä koskevat vaatimukset

1. Auton ja sen perävaunun kilven on oltava 32 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin mukainen, ja siihen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b) M1-luokan ajoneuvossa EY-tyyppihyväksyntänumero;

c) ajoneuvon valmistenumero;

d) suurin M1- ja N1-luokan ajoneuvolle rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa kuormattuna;

e) suurin ajoneuvoyhdistelmälle rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa kuormattuna, jos M1- ja N1-luokan ajoneuvoa käytetään vetoajoneuvona;

f) suurin M1- ja N1-luokan ajoneuvolle rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kullekin akselille kohdistuva massa, lueteltuna ajoneuvon etupäästä takaosaan; ja

g) puoliperävaunussa suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu vetotapille kohdistuva massa.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot saavat olla merkittyinä muun kuin sanotussa momentissa tarkoitetun ajoneuvon valmistajan kilpeen.


1. Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 1998. Asetusta sovelletaan ajoneuvoon, joka otetaan ensi kertaa käyttöön voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

2. N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetun ajoneuvon, joka on näin muutettuna tyyppikatsastettu ennen 1 päivää tammikuuta 1998, saa 32 b §:n b kohdan vaatimuksen estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2000.

Neuvoston direktiivi 76/114/ETY; EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 1
Neuvoston direktiivi 92/21/ETY; EYVL N:o L 129, 14.5.1992, s. 1

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.