335/1998

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan satovahinkojen korvaamisesta 24 päivänä lokakuuta 1975 annetun asetuksen (820/1975) 1 §:n 2 momentti ja 15 § sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 120/1991, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 13 §, sellaisina kuin niistä on 1 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 120/1991, seuraavasti:

1 §

Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (530/1975), jäljempänä satovahinkolaki, 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kasvilajeja ovat syysvehnä, kevätvehnä, ruis, ohra, kaura, herne, peruna, sokerijuurikas, peltoheinä, viljelty laidunnurmi, nurmikasvien siemenet, rypsi, rapsi, seosviljaan sisältyvät kasvilajit ja viljellyt rehukasvilajit. Lisäksi edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuja kasvilajeja ovat punajuurikas, porkkana, sipuli, kukkakaali, valkokaali, pensaspapu ja herukat, joita viljellään kiinteähintaisessa sopimusviljelyssä tai järjestelmässä, jossa viljelijä toimittaa edellä mainitut tuotteensa markkinoille hedelmä- ja vihannesalan yhteisistä markkinajärjestelyistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2200/96 tarkoitetun hyväksytyn tuottajaorganisaation kautta.


13 §

Viljelmäkohtaista korvausta satovahingosta voidaan maksaa enintään omavastuuosuudella vähennettyyn satovahingon määrään asti. Päätöksen siitä, mikä osa mainitusta määrästä korvataan, tekee valtioneuvosto kuultuaan satovahinkoneuvottelukuntaa. Viljelmäkohtaisena korvauksena ei kuitenkaan makseta 500 markkaa pienempää määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sattuneiden satovahinkojen korvaamiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.