328/1998

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Valtioneuvoston päätös raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen (453/1992) 2 §:n 1 momentin sekä

lisännyt uuden 2 a §:n seuraavasti:

2 §
Poikkeukset

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu pitoisuusmääräys ei koske polttoöljyn valmistusta, maahantuontia ja myyntiä, jos polttoöljy käytetään kattilassa, jonka rikkidioksidipäästö on enintään 500 milligrammaa kattilaan syötetyn raskaan polttoöljyn yhden megajoulen (MJ) suuruista energiamäärää kohti. Päästön enimmäismäärän tulee perustua päätökseen, jonka alueellinen ympäristökeskus tai kunnan ympäristölupaviranomainen on tehnyt ilmansuojelulain (67/1982) nojalla.


2 a §
Ympäristöministeriön toimivalta poikkeuksien myöntämiseen

Ympäristöministeriö voi myöntää määräajaksi poikkeuksen edellä 1 §:n mukaisesta pitoisuusmääräyksestä laitosten, laitteiden ja koneiden kehitys-, koe- ja testaustoimintaa varten, jos siitä ei aiheudu merkittävää ilman pilaantumista.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Ministeri
Pekka Haavisto

Hallitussihteeri
Mika Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.