298/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä huhtikuuta 1988 avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (389/1988) 9 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti ja 3 §:n 3 momentti, sekä

muutetaan 9 luvun 1 §, 2 §:n 3 momentti ja 4 § seuraavasti:

9 luku

Tilinpäätös

1 §
Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) ja tämän lain säännösten mukaan.

2 §
Tilinpäätöksen laatiminen

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

4 §
Tilinpäätöksen julkistaminen

Tilinpäätöksen rekisteröimisestä, julkistamisesta ja jäljennösten antamisvelvollisuudesta säädetään kirjanpitolaissa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1998.

Lakia sovelletaan sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilinpäätökseen sovelletaan 30 päivänä huhtikuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta (300/1998).

HE 8/1998
TaVM 5/1998
EV 27/1998

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.