288/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1998

Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista

Työministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään työhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

Työhallinnolla tarkoitetaan tässä päätöksessä työministeriötä, työministeriön yhteydessä olevaa valtakunnansovittelijain toimistoa, työvoima-asiain alue- ja paikallishallintoa, työvoimaopistoa sekä työneuvostoa.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista työhallinto perii omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) Henkilöstörahaston rekisteröinti 1 400 mk,

2) Henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti 1 000 mk,

3) Muu kuin 1 ja 2 kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin 200 mk,

4) Ote henkilöstörahastoluettelosta 60 mk,

5) Ote henkilöstörahastoluettelosta ja säännöistä 120 mk.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet- tuja muita suoritteita, jotka työhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin työvoimapalveluasetuksen 1251/1993) 7 §:n 3 momentissa mainitut henkilöstön hankintaan, valintaan, käyttöön ja kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

2) henkilöstövuokraus;

3) työhallinnon valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa viestintävälineissä julkaistavat erityisilmoitukset ja tiedotteet;

4) työhallinnon hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden luovuttaminen ulkopuoliseen käyttöön;

5) koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut;

6) psykologisten testien ja muiden menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien käyttöoikeuden luovuttaminen sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

7) muiden viranomaisten ja yhteisöjen suoritteita koskeva tiedotus ja neuvonta, jotka palvelevat ensi sijassa niiden toimintaa;

8) työvoimaopiston tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työhallinnon vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

9) julkaisut;

10) tutkimus-, selvitys- ja tilastopalvelut;

11) toimisto- ja virastopalvelut;

12) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

13) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tou- kokuuta 1998 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1998

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Nuorempi hallitussihteeri
Heidi Haapanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.