287/1998

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/1993) 16 §:n 2 momentin 7 kohta seuraavasti:

16 §
Merkinnät

Päällykseen on merkittävä selkeästi ja pysyvällä tavalla:


7) aineen EY-numero, jolla tarkoitetaan Euroopan yhteisössä aineelle käytettävää tunnusta, jos aineelle on kaupallisessa käytössä olevien aineiden luettelossa (EINECS) tai ilmoitettujen aineiden luettelossa (ELINCS) sellainen annettu, minkä lisäksi aineluettelossa mainittujen aineiden päällysmerkinnässä tulee olla sanat "EY-merkintä, EG-märkning"; velvoitteet eivät koske valmisteen merkintöjä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Tämän asetuksen mukaiset merkinnät tulee tehdä kemikaalien päällykseen viimeistään 31 päivään joulukuuta 2000 mennessä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/56/EY; EYVL N:o L 236, 18.9.1996, s. 35

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.