283/1998

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 1997 tehty Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välinen turvallisuussopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä maaliskuuta 1998 annetulla lailla (282/1998), ja jonka tasavallan presidentti on niin ikään hyväksynyt 20 päivänä maaliskuuta 1998 ja jota koskeva ilmoitus on annettu Länsi-Euroopan unionille 30 päivänä maaliskuuta 1998, tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta 20 päivänä maaliskuuta 1998 annettu laki (282/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 42/1998)

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri, Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.