282/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Laki Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyn Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksessa tarkoitettua yhteistyötä varten laaditut ja annetut asiakirjat ja tietoaineistot, joihin sopimusjärjestelyjen edellyttämällä tavalla on tehty salaisuusastetta kuvaavat merkinnät, on pidettävä salassa. Suomen viranomaiselle annettuja asiakirjoja ja tietoja saa käyttää ja luovuttaa vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on annettu, jollei asiakirjan tai tietoaineiston laatija ole antanut muuhun suostumustaan.

Suomen viranomaisilla on oikeus antaa sopimuksessa tarkoitettua toimintaa varten asiakirjoja ja tietoja sen estämättä, mitä asiakirjojen ja tietojen salassapidosta on Suomen lainsäädännössä säädetty tai lain nojalla määrätty.

3 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 179/1997
UaVM 1/1998
EV 7/1998

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.