281/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimike: MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp siementavaran sertifioimisesta 71/1998 22.4.1998 1.5.1998
MMMp kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 17 §:n 2 momentin kumoamisesta 72/1998 22.4.1998 1.5.1998
MMMp kasvilajikkeiden markkinoimisesta 73/1998 22.4.1998 1.5.1998
MMMp siementavaraerän laadun ilmoittamisesta tavaraa myytäessä ja toimittajan vakuuslipukkeesta 74/1998 22.4.1998 1.5.1998
MMMp siementavaran tarkastustulosten julkaisemisesta 75/1998 22.4.1998 1.5.1998
MMMp viljakasvien siementavaraerän päällyksessä ilmoitettavien tietojen lähtemättömästä merkitsemisestä*) 76/1998 22.4.1998 1.5.1998
MMMp siemenperunan markkinoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta 77/1998 22.4.1998 1.5.1998
MMMp siemenkaupan valvonnasta ja valvonnan tulosten julkaisemisesta 78/1998 22.4.1998 1.5.1998

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisankatu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

*) Komission päätös 80/755/ETY, EYVL N:o L 207, s. 37.
Komission päätös 81/109/ETY, EYVL N:o L 64, s. 13.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Mirja Auranen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.