271/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp linnunmunien hygieniavaatimuksista 4/EEO/1998 30.3.1998 1.5.1998
MMMp lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun päätöksen muuttamisesta1) 5/EEO/1998 2.4.1998 1.6.1998
MMMp maidontuotantotilojen hygieniavaatimuksista2) 6/EEO/1998 2.4.1998 1.5.1998

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

1) Neuvoston direktiivi 96/22/EY; EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3
2) Komission direktiivi89/362/ETY; EYVL N:o L 156, 8.6.1989, s. 30
Neuvoston direktiivi 92/46/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 1
Neuvoston direktiivi 94/71/EY; EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 33

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1998

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.