270/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten lääkitsemisestä annetun lain 21 §:n tarkoittamasta kirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriö on eläinten lääkitsemisestä 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun lain (617/1997) 44 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Lääketehtaan, lääketukkukauppaa tai apteekkiliikettä harjoittavan ja muun vastaavan elinkeinonharjoittajan pitämässä eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 21 §:n tarkoittamassa kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:

1) elinkeinonharjoittajan tuottamat ja valmistamat tyreostaattisten aineiden, estrogeenisesti, androgeenisesti tai gestageenisesti vaikuttavien aineiden ja beeta-agonistien määrät sekä tuotanto- ja valmistusajankohdat;

2) elinkeinonharjoittajan hankkimat edellä tarkoitettujen lääkeaineiden määrät sekä niitä sisältävien lääkkeiden ja muiden valmisteiden määrät;

3) mistä edellä tarkoitettuja lääkeaineita ja niitä sisältäviä lääkkeitä ja muita valmisteita on hankittu sekä hankinta-ajankohdat;

4) elinkeinonharjoittajan omaan tuotantoonsa käyttämät edellä tarkoitettujen lääkeaineiden määrät sekä käyttötarkoitukset ja käyttöajankohdat;

5) elinkeinonharjoittajan luovuttamat edellä tarkoitettujen lääkeaineiden määrät ja niitä sisältävien lääkkeiden ja muiden valmisteiden määrät; sekä

6) kenelle edellä tarkoitettuja lääkeaineita ja niitä sisältäviä lääkkeitä ja muita valmisteita on luovutettu sekä luovutusajankohdat.

Tiedoista on pidettävä kirjaa aikajärjestyksessä.

Kirjaa ei kuitenkaan tarvitse pitää ihmisille käytettäviksi tarkoitetuista itsehoitolääkevalmisteista, jotka sisältävät tyreostaattisia aineita, estrogeenisesti, androgeenisesti tai gestageenisesti vaikuttavia aineita taikka beeta-agonisteja.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitettua kirjanpitoa voidaan pitää myös siten, että 1 §:n 1 momentissa vaaditut tiedot sisältyvät elinkeinoharjoittajan pitämään muuhun kirjanpitoon, jos nämä tiedot voidaan tästä kirjanpidosta vaikeuksitta löytää.

3 §

Apteekkiliikettä harjoittavalla ei kuitenkaan tarvitse olla 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa tarkoitettua kirjanpitoa sellaisista lääkkeistä ja muista valmisteista, jotka on hankittu suoraan lääkelain (395/1987) tarkoittamasta lääketukkukaupasta.

4 §

Tässä päätöksessä tarkoitettua kirjanpitoa on säilytettävä vähintään viisi vuotta. Tästä poiketen lääketukkukauppaa harjoittavan on säilytettävä kaksi vuotta 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa tarkoitettua kirjanpitoa.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 96/22/EY; EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Pia Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.