266/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa 8 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (258/1996) 2 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

2 §
Merikalastus

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella seuraavasti:

1) huhtikuun 15 päivän alusta kesäkuun 15 päivän loppuun leveysasteiden 59°00'N ja 62°30'N välisellä merialueella, lukuunottamatta Suomenlahtea sekä siihen välittömästi liittyvää pituusasteen 22°30'E itäpuolella olevaa merialuetta;

2) huhtikuun 15 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun leveysasteiden 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 25 päivän loppuun leveysasteiden 64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella; sekä

4) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun leveysasteen 65°30'N pohjoispuolella.

Edellä 1 momentista poiketen vuonna 1998 lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella seuraavasti:

1) toukokuun 1 päivän alusta kesäkuun 15 päivän loppuun leveysasteiden 59°00'N ja 62°30'N välisellä merialueella, lukuunottamatta Suomenlahtea sekä siihen välittömästi liittyvää pituusasteen 22°30'E itäpuolella olevaa merialuetta, sekä

2) toukokuun 1 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun leveysasteiden 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1998.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.