259/1998

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kalataloutta koskevista rekistereistä 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1575/1994) 13 §:n 1 momentin ja 16 §:n, sellaisina kuin ne ovat, 13 §:n 1 momentti päätöksessä 798/1997 ja 16 § osaksi mainitussa päätöksessä, seuraavasti:

13 §
Ilmoittautuminen ammattikalastajarekisteriin

Edellä 12 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun kalastajan on ilmoittauduttava työvoima- ja elinkeinokeskukselle ennen kalastuksen aloittamista. Kalastajan on liitettävä ilmoitukseen selvitykset, jotka ovat tarpeen kalastuslain (286/1982) 6 a §:ssä ja tämän päätöksen 12 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten toteamiseksi.


16 §
Kalastajan ilmoitusvelvollisuus

Kiintiöityjen kalalajien pyyntiä merialueella harjoittavan aluksen päällikkö on velvollinen antamaan kalastuspäiväkirjan tiedot työvoima- ja elinkeinokeskukselle 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta. Kokonaispituudeltaan alle 10 metrin pituisella aluksella kalastava voi kuitenkin tehdä vastaavat tiedot sisältävän ilmoituksen kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä, jos saalisilmoitus ei koske lohisaalista. Jos saalis puretaan toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan, on kalastuspäiväkirjan tiedot annettava aluksen rekisteröintipaikan työvoima- ja elinkeinokeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa saaliin purkamisesta.

Toisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen päällikkö antaa maahan tuodun saa-liin osalta saaliin purkamisilmoituksen purkamispaikan työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Kolmansien maiden lipun alla purjehtivien alusten päälliköt antavat maahan tuodun saaliin osalta saaliin purkamisilmoituksen tulliviranomaisille, jotka toimittavat sen edelleen työvoima- ja elinkeinokeskukselle.


Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 1998.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.