257/1998

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 17 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annetun asetuksen (216/1995) 5 §:n 5 momentti ja 17 § seuraavasti:

5 §
Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmat

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, teatteritaiteen maisterin tutkintoon johtaa kaksivuotinen teatteri-ilmaisun opettajan koulutusohjelma näyttelijäntyön, ohjauksen tai dramaturgian koulutusohjelmassa suoritetun tai muun soveltuvan kandidaatin tutkinnon pohjalta. Teatterikorkeakoulu päättää teatteri- ja tanssialan muista kaksivuotisista koulutusohjelmistaan, jotka johtavat maisterin tutkintoon kandidaatin tutkinnon pohjalta.

17 §
Opettajankoulutus

Sen lisäksi, mitä 3 luvussa säädetään, tanssin opettajan ja teatteri-ilmaisun opettajan koulutusohjelmissa opiskelijalle annetaan valmius itsenäiseen toimintaan opettajana ja kasvattajana. Näihin koulutusohjelmiin sisältyvät tanssitaiteen tai teatteritaiteen opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetustyön edellyttämää aineenhallintaa deistäviä opintoja. Opettajan pedagogiset opinnot ovat kasvatustieteellisiä aineopintoja, joista säädetään kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetussa asetuksessa (576/1995). Opintojen järjestämisestä vastaa yliopisto, jossa voidaan suorittaa kasvatustieteellisen alan tutkintoja ja opettajankoulutuksen opintoja.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1998.

Opiskelijat, jotka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on otettu Teatterikorkeakouluun suorittamaan taiteilijan pedagogisia opintoja, voivat suorittaa nämä opinnot loppuun.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.