244/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen varat,

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1997 antamansa päätöksen (1146/1997) 8 §:n seuraavasti:

8 §
Tuen määrä

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea maksetaan vuoden 1998 kasvukauden ajan tuotantoon käytetystä pellosta seuraavasti (mk/ha):

Tukialue Alueiden A ja B saaristo ja muu A-alue sekä Ahvenanmaa Muu B-alue Alue C1 Alueet C2 ja C2 pohj. ja saaristo
vehnä 420 340
ruis 900 800 400 400
mallasohra 200 120
rehuvilja 200 120 210 290
EU-peltokasvien tukeen oikeuttavat kasvit lukuun ottamatta em. kasveja ja kesantoa 200 120
tärkkelysperuna 240 240
sokerijuurikas 475 475
omenat 360 360

Avomaavihanneksista maksetaan tukea A-alueella, alueiden A ja B saaristoa lukuun ottamatta, 1 340 markkaa hehtaarilta ja B-alueella, mukaan lukien Ahvenanmaa sekä alueiden A ja B saaristo, 790 markkaa hehtaarilta.

Lisäksi maksetaan tukea tukikelpoisen nurmialan perusteella seuraavasti (mk/ha):

Ahvenanmaa ja alueiden A ja B saaristo 660
Muu A- ja B-alue sekä C-alue 460

Tukikelpoisella nurmella tarkoitetaan maatalouden ympäristötuen perustuessa määriteltyä tukikelpoista nurmea. Tukea maksetaan kuitenkin enintään tilan kotieläinyksiköiden määrää vastaavalta nurmihehtaarimäärältä. Kotieläinyksiköitä laskettaessa otetaan huomioon koko maassa 6 kuukautta ja sitä vanhemmat sonnit, uuhet ja kutut sekä alueilla A ja B lisäksi emolehmät. Tukea määriteltäessä yksi nurmihehtaari vastaa yhtä kotieläinyksikköä. Nurmituki maksetaan pienemmän yksikkömäärän perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat ohjeet nurmituen määräytymisperusteista.

Tuen maksaminen edellyttää, että edellä 1 momentissa tarkoitettujen kasvien viljelyala on yhteensä vähintään 3 hehtaaria. Nurmiala luetaan tähän alaan vain tiloilla, jotka ovat nurmitukeen oikeutettuja. Tuen maksaminen avomaan puutarhatuotannolle edellyttää, että avomaan puutarhatuotannon ala on vähintään 0,5 ha.

Nurmialan perusteella tukea maksetaan koko maassa enintään 65 miljoonaa markkaa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää edellä olevan enimmäismäärän, maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen alentamisesta.

Tukea voidaan maksaa vain tuotantoalasta, jota viljellään vähintään paikkakunnalla tavanomaisen viljelytavan mukaisesti. Maa ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä hyväksyttävästä viljelytavasta.


Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 1998.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.