243/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen varat,

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1997 antamansa päätöksen (1145/1997) 6 §:n 1 momentin, 12 §:n 3 momentin ja 14 §:n 1 ja 4 momentin seuraavasti:

6 §
Maidon pohjoisen tuotantotuen määrä

Maidon pohjoista tuotantotukea maksetaan tuottajalta 1.4.―31.12.1998, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti (mk/kg):

Alue mk/kg
C1 0,32
C2 0,35
C2 pohjoinen ja saaristo 0,44
C3-P1 0,61
C3-P2 0,71
C3-P3, P4 0,86
C4-P4 1,13
C4-P5 1,65

12 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea maksetaan enintään seuraavasti (mk/eläinyksikkö):

Alueet C1 C2 C2 pohjoinen ja saaristo C3 P1, P2 C3 P3, P4 C4 P4 C4 P5
emolehmät 680 730 1 180 1 630 1 630 2 730 2 730
sonnit, 6 kk ja yli 1 550 1 600 2 050 2 500 2 500 3 600 3 600
uuhet, vuohet 1 550 1 600 2 050 4 000 4 600 5 700 7 300
siat 841 862 1 382 1 382 1 382 1 812 1 812
kanat 693 720 1 240 1 650 1 650 2 850 2 850
muu siipikarja 585 610 1 150 1 550 1 550 2 750 2 750
14 §
Puutarhatuotteiden varastointituki

Tukea maksetaan tuen saajan 1.10.― 31.12.1998 hallitseman kotimaisten avomaavihannesten ja omenoiden varastointiin käytettävän varastointitilan perusteella siten, että perusteena on loka―joulukuussa käytössä olevan varastotilavuuden keskiarvo. Tukea maksetaan vuoden 1998 sadosta enintään seuraavasti:

mk/m3
Koneellisesti jäähdytetyt varastot 100
Muut varastot 67

Tuen kokonaismäärä on enintään 6,8 miljoonaa markkaa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää edellä olevan enimmäismarkkamäärän, maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen alentamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tukeen oikeuttavan käytössä olevan varastotilan määritysperusteista.


Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 1998.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.