242/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen varat,

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1997 antamansa päätöksen (1144/1997) 6 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin, 9 §:n 2 ja 4 momentin, 11 §:n 1 ja 6 momentin, 12 §:n 3 ja 8 momentin, 14 §:n 1 momentin ja 15 §:n 1 momentin seuraavasti:

6 §
Maidon tuotantotuen määrä

Tuotantotukea maksetaan tuottajalta 1.4.―31.12.1998, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta seuraavasti:

Alue mk/kg
Ulkosaaristo, alueet A ja B 0,52
Ahvenanmaa, lukuun ottamatta ulkosaaristoa 0,51
Alueet A ja B, lukuun ottamatta Ahvenanmaata ja ulkosaaristoa 0,42
Ulkosaaristo, C-alue 0,27
C-alue, lukuun ottamatta ulkosaaristoa 0,22

7 §
Kasvinviljelyn tuotantotuen määrä

Kasvinviljelyn tuotantotukea maksetaan tuottajalta markkinointiin satovuodelta 1998/99 ostetuista tuotteista seuraavasti:

Tuote mk/kg
sokerijuurikas 0,024
tärkkelysperuna 0,013
mallasohra 0,09
vehnä 0,13
ruis 0,13

9 §
Hehtaarituki

Avomaan puutarhatuotteiden tuen enimmäismäärät ovat seuraavat:

Tuote mk/ha
sipuli, alue A 4 945
sipuli, alue B 4 690
sipuli, alue C 4 370
muut vihannekset, alue A 2 410
muut vihannekset, alue B 2 155
muut vihannekset, alue C 1 835
marjat, alue A 1 480
marjat, alueet B ja C 1 000
omenat 1 480

Avomaan puutarhatuottajille tukea maksetaan siten, että tuen kokonaismäärä on juurestuotannolle enintään 7,5 miljoonaa markkaa, sipulin tuotannolle enintään 4,0 miljoonaa markkaa, muulle avomaan vihannestuotannolle enintään 10,0 miljoonaa markkaa, marjantuotannolle enintään 6,1 miljoonaa markkaa ja omenantuotannolle enintään 0,6 miljoonaa markkaa.


11 §
Kasvihuonetuotannon tuki

Kasvihuonetuotannon tukea maksetaan tomaatin, kurkun, salaatin, tillin, persiljan, leikkokukkien, leikkovihreän, ryhmäkasvien ja sisätiloihin tarkoitettujen ruukuissa viljeltävien koristekasvien tuotantoalan sekä avomaankurkun, kiinankaalin ja paprikan tuotantoalan perusteella enintään seuraavasti (mk/m2):

Kasvihuoneet Alueet A ja B Alue C
viljelykausi 7 kk tai yli 65 43
viljelykausi vähintään 2, mutta alle 7 kk 33 22

Tuen kokonaismäärä on vuonna 1998 enintään 189 miljoonaa markkaa.


12 §
Eläinkohtaiset tuet

Tukea maksetaan eläintä kohti enintään seuraavasti:

Alueet A ja B mk Alue C mk
emolehmät 486 350
emakot 1 214 625
broileriemot 45,80 30,60
kalkkuna-, hanhi- ja ankkaemot 60,20 45,00
tarhatut fasaani- ja sorsaemot 52,60 45,00
vuohet maidontuotantoon 1 275 821

Emakkojen määrän perusteella tukea maksetaan enintään 156 miljoonaa markkaa ja munivien kanojen määrän perusteella enintään 77 miljoonaa markkaa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettavat tuen määrät ylittävät edellä olevat enimmäismäärät, maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen alentamisesta.


14 §
Teurastetuista eläimistä maksettavat tuet

Teurastetuista eläimistä, jotka toimitetaan teurastettavaksi 1.4.―31.12.1998, mainitut päivät mukaan lukien, maksetaan tukea teurastettua eläintä tai eläinmäärää kohden enintään seuraavasti:

1) siat, sonnit, hiehot, lehmät ja lampaat

Ulkosaaristo
Alueet A ja B Alue C
siat 181 124
sonnit 11―14 kk 1 402 700
hiehot 12 kk ja yli 1 402 700
sonnit väh. 15 kk 2 319 1 063
sonnit, väh. 15 kk, liharodut ja risteytykset 2 834 1 300
lampaat 282 169
Ahvenanmaa, ulkosaaristoa lukuun ottamatta
siat 174
sonnit 11―14 kk 922
hiehot 12 kk ja yli 922
sonnit väh. 15 kk 1 608
sonnit, väh. 15 kk, liharodut ja risteytykset 1 966
lampaat 203
Muu A- ja Balue Muu C-alue
siat 170 104
sonnit 11―14 kk 830 388
hiehot 12 kk ja yli 830 388
sonnit väh. 15 kk 1 447 793
sonnit, väh. 15 kk, liharodut ja risteytykset 1 768 970
lehmät 112
lampaat 183 107

2) muut eläimet (koko maa)

Alueet A ja B Alue C
broilerit (100 eläintä) 169 125
tarhatut fasaanit (100 eläintä) 144 102
tarhatut sorsat (100 eläintä) 144 102
viiriäiset (100 eläintä) 16 16
kalkkunat (10 eläintä) 98 67
ankat (10 eläintä) 35 25
hanhet (10 eläintä) 65 46

15 §
Varastointituen määrä

Tukea maksetaan alueilla A ja B tuen saajan 1.10.―31.12.1998 hallitseman kotimaisten avomaanvihannesten ja omenoiden varastointiin käytettävän varastointitilan perusteella siten, että perusteena on loka―joulukuussa käytössä olevan varastotilavuuden keskiarvo. Tukea maksetaan vuoden 1998 sadosta enintään seuraavasti:

mk/m3
Koneellisesti jäähdytetyt varastot 100
Muut varastot 67


Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 1998.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.