241/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1997 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta

Valtioneuvosto on, eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen varat, maa- ja metsätalousministeriöstä tapahtuneesta esittelystä päättänyt:

1 §
Yleistä

Viljelijälle maksetaan vuonna 1997 omistuksessa tai hallinnassa olleiden emolehmien lukumäärän perusteella valtion talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen varatuista varoista kansallista lisäpalkkiota siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Tuen perusteet

Lisäpalkkiota maksetaan ilman eri hakemusta sen eläinmäärän perusteella, jonka mukaan viljelijälle on maksettu Euroopan unionin varoista maksettavaa emolehmäpalkkiota vuoden 1997 osalta.

Lisäpalkkion suuruus on 181 markkaa emolehmää kohti.

3 §
Lisäpalkkion maksatus

Maa- ja metsätalousministeriö päättää lisäpalkkion maksatuksesta.

4 §
Oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito

Tässä päätöksessä tarkoitetun lisäpalkkion hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, maksetun palkkion takaisinperinnän, valvonnan ja salassapitovelvollisuuden osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 1998.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.