237/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 20 päivänä joulukuuta 1995 annetun liikenneministeriön päätöksen (1605/1995) 3 §:n, sellaisena kuin se on osaksi päätöksessä 123/1997, seuraavasti:

3 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa vastaavan tai alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan ja rekisteröintien aloittamistarkastus 750 markkaa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 250 markkaa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 150 markkaa;

4) katsastustoiminnan harjoittajalta valvontamaksua ja rekisterin käyttömaksua kolme markkaa kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta;

5) kuljettajantutkinnon sekä VAK- ja ADR-ajolupakokeiden vastaanottajalta valvonta- ja kehitysmaksua 12 markkaa kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta teoria- ja ajokokeelta;

6) moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) 18 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 500 markkaa; ja

7) autoverosta annetun lain (1482/1994) 67 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 300 markkaa.

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seu-raavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä 5 000 markkaa;

2) koenumerotodistus 1 400 markkaa; ja

3) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 1 000 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.