236/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Liikenneministeriön päätös muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista

Liikenneministeriö on päättänyt ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 52 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 235/1998:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle sen massojen tai mittojen enimmäisarvoista myönnettävien poikkeuslupien ehtoja ja edellytyksiä.

2 §
Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa myönnetään yhden viikon ajaksi.

3 §
Mittojen enimmäisarvot

1. Poikkeuslupa voidaan myöntää ajoneuvoyhdistelmälle, jonka pituus on enintään:

puoliperävaunuyhdistelmä 16,50 m

varsinainen perävaunuyhdistelmä 22,00 m

keskiakseliperävaunuyhdistelmä 18,75 m

keskiakseliperävaunyhdistelmä autojen kuljetuksessa kuitenkin 19,35 m

2. Poikkeuslupa voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka leveys on enintään 2,60 metriä.

3. Poikkeuslupa voidaan myöntää ajoneu- volle, jonka korkeus on enintään 4,20 metriä.

4 §
Massojen enimmäisarvot

1. Poikkeuslupa voidaan myöntää vetävälle akselille kohdistuvalle, enintään 11,5 tonnin, ja muulle akselille kohdistuvalle, enintään 10 tonnin massalle.

2. Poikkeuslupa voidaan myöntää telille kohdistuvalle, enintään 18 tonnin massalle.

3. Poikkeuslupa voidaan myöntää ajoneuvoyhdistelmälle, jonka massa on enintään 44 tonnia. Auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmän enimmäismassa on kuitenkin kuusiakselisena 48 tonnia ja vähintään seitsemänakselisena 55 tonnia.

5 §
Erinäisiä säännöksiä

Poikkeusluvat myönnetään vetoautokohtaisesti ja yksilöityinä auton valmistenumeron tai rekisteritunnuksen mukaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.