229/1998

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös biologisten tekijöiden luokituksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta 9 päivänä joulukuuta 1993 annetun valtioneuvoston päätöksen (1155/1993) 22 ja 24 §:n nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa tällä päätöksellä luettelon työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1155/1993) tarkoitetuista biologisista tekijöistä sekä siitä miten ne jaetaan mainitun valtioneuvoston päätöksen 4 §:ssä tarkoitettuihin ryhmiin. Luettelo julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuustiedotteen numero 43 (1998) liitteessä 1.

2 §

Kun työnantaja hankkii tartunnan ehkäisemiseksi rokotteita käytettäväksi 1 §:ssä mainitun valtioneuvoston päätöksen 18 §:n 3 momentin mukaisesti, hänen on otettava huomioon turvallisuustiedotteen numero 43 (1998) liitteessä 2 olevat ohjeet suositeltavasta rokotuskäytännöstä.

3 §

Turvallisuustiedotetta numero 43 (1998) on saatavana maksua vastaan sosiaali- ja terveysministeriön julkaisumyynnistä Tampereelta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan biologisten tekijöiden luokituksesta 8 päivänä lokakuuta 1996 annettu työministeriön päätös (739/1996).

Komission direktiivi97/59/EY, EYVL N:o L 282, 15.10.1997, s. 33
Komission direktiivi97/65/EY, EYVL N:o L 335, 6.12.1997, s. 17

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.