209/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Asetus Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lissabonissa 17 päivänä joulukuuta 1994 tehty Sopimus Euroopan energiaperuskirjasta ja energiatehokkuutta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia koskeva pöytäkirja, joiden eräät määräykset on hyväksytty 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla lailla (208/1998) ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 11 päivänä heinäkuuta 1997, tulevat voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 11 päivänä heinäkuuta 1997 annettu laki (208/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 36/1998)

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.