206/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on

muuttanut eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 11 päivänä tammikuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (27/1995) 18 §:n, sekä

lisännyt päätökseen liitteen 1 ja 2 seuraavasti:

18 §
Jalostettu proteiini

Eläimistä peräisin olevista raaka-aineista valmistetun proteiinin, kuten lihajauhon, lihaluujauhon, luujauhon, verijauheen, höyhenjauhon tai kalajauhon, ja tällaista proteiinia sisältävien rehujen sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tavaran on oltava peräisin laitoksesta, joka on hyväksytty suuririskisen tai vähäriskisen eläinjätteen käsittelylaitokseksi taikka kalajauhotehtaaksi neuvoston direktiivin 90/667/ETY mukaisesti; sekä

2) Tavaran mukana on oltava liitteessä 1 olevan mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

Nisäkkäistä peräisin olevista raaka-aineista valmistetun proteiinin sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on tavaran mukana lisäksi oltava liitteessä 2 olevan mallin mukainen virallinen ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvita pelkästään verestä valmistetun proteiinin sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa. Ilmoitusta ei myöskään tarvita vain lemmikkieläinten tai turkiseläinten rehujen valmistukseen tarkoitetun jalostetun proteiinin sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta 16 §:ssä tarkoitettuihin lemmikkieläinrehuihin eikä maidosta valmistettuun proteiiniin. Maidosta valmistettuun proteiiniin sovelletaan 14 §:n määräyksiä.


Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1998

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Liite 1; Kaupallinen asiakirja Liite 2; Virallinen ilmoitus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.