205/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 12 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (219/1997) 5 §:n 2 momentin ja 11 §:n 3 momentin, sellaisena kuin niistä on 11 §:n 3 momentti päätöksessä 726/1997, seuraavasti:

5 §
Viitemäärien yhdistäminen peltoalaan liittyen

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös kahta tai useampaa tuottajaa, jotka ovat ostaneet tai vuokranneet vähintään viideksi vuodeksi maatilan tai yli kaksi kolmasosaa maatilan pelloista. Kyseisen maatilan viitemäärä tai sen osa jaetaan tällöin tuottajien kesken ostettujen tai vuokrattujen peltojen pinta-alojen suhteessa. Edellisessä virkkeessä säädetystä jakoperusteesta voidaan vähäisessä määrin poiketa, mikäli sanottu jakoperuste tuottajien tilusten sijainti ja tuotantorakennusten vapaa kapasiteetti huomioon ottaen johtaisi ilmeisen epätarkoituksenmukaiseen tilussijoitukseen.


11 §
Pysyvä siirto sopimuksen perusteella

Tuottajalla ei kolmeen vuoteen ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta sen lisäviitemäärän osalta, jonka hän on ostanut 9 §:n perusteella.


Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.